Aditíva

Baker`s Bonus

Baker`s Bonus:

 • deaktivované sušené droždie (bez fermentačnej aktivity);
 • vplýva na štruktúru lepku a zlepšuje spracovateľnosť;
 • optimalizuje ťažnosť a pružnosť cesta;
 • umožňuje skrátiť čas miesenia.
Darker

Darker:

 • pražený jačmenný slad v práškovej forme;
 • vhodný na výrobu tmavých druhov chleba a pečiva;
 • účinný už pri nízkom dávkovaní;
 • nevytvára očkovitosť na striedke.
Fillstabil

Fillstabil:

 • zmes na jednoduchú prípravu tvarohových náplní,
 • vhodný pre záviny, koláče, výrobky z lístkového cesta,
 • zmes je vhodná aj na mrazenie.
Glutopan

Glutopan:

 • pšeničný lepok,
 • posilňuje lepkovú štruktúru cesta,
 • zvyšuje zadržiavanie plynov tvoriacich sa počas kysnutia,
 • posilňuje cesto počas riadeného kysnutia a mrazenia.