Otvorenie nového pekárskeho centra Baking Center™ vo Viedni

10 apr Otvorenie nového pekárskeho centra Baking Center™ vo Viedni

Skupina Lesaffre, kľúčový svetový hráč v oblasti výroby droždia a fermentácie, otvorila v Rakúsku nový typ pekárskeho centra Baking Center™, ktoré je kompletne venované priemyselnému pečeniu. Je strategicky umiestnené v srdci Európy a jeho hlavným poslaním je technologická pomoc a poradenstvo priemyselným pekárňam pri vývoji nových pekárskych výrobkov a výrobných postupov. K oficiálnemu otvoreniu došlo v utorok 9. apríla za prítomnosti výkonného riaditeľa skupiny Lesaffre Antoina Baule.

 

Poradenstvo a služby pre priemyselné pekárne

 

Pekárske centrum vo Viedni je najnovším prírastkom do medzinárodnej siete pekárskych centier Baking Center™ skupiny Lesaffre, ktorých je po celom svete viac ako 40. Ide o prvé pekárske centrum, ktoré je stopercentne určené priemyselným pekárňam. Vďaka nemu posilní skupina Lesaffre svoju pozíciu experta pekárskeho priemyslu a zároveň zvýši úroveň služieb ponúkaných svojím priemyselným zákazníkom. Otvorenie tohto pekárskeho centra je dôležitou udalosťou a zároveň príležitosťou pre budúci vývoj pekárskeho odvetvia v rámci Európy.

 

„V našom novom pekárskom centre, ktoré je pilotným projektom v oblasti priemyselného pekárstva, ponúkame našim zákazníkom a partnerom možnosť uskutočňovať pekárske testy na našich zariadeniach v prostredí, ktoré simuluje ich vlastné výrobné podmienky a priestory. Ďalšia výhoda centra spočíva v tom, že zákazníci nie  sú kvôli testovaniu nútení prerušiť ich vlastnú výrobu a my im môžeme vyvíjať výrobky priamo na mieru,“ hovorí Jérôme Lebriez, generálny riaditeľ Lesaffre pre oblasť strednej a východnej Európy.

 

Viedenské centrum Baking Center™ v sebe ukrýva ultramodernú testovaciu priemyselnú pekáreň, ktorú tvoria 4 zóny: zóna pre prípravu cesta, pre tvarovanie cesta, pre kysnutie a uchovávanie cesta v chlade a nakoniec zóna pre pečenie. Pekáreň je taktiež vybavená laboratóriom“ slúžiacim k zisťovaniu vlastností finálnych pekárskych výrobkov (trvanlivosť, vláčnosť, štruktúra, atď.). To všetko je rozmiestnené na ploche o rozlohe 600 m².

 

Inovácie a trendy v pekárskom priemysle

 

Skupina Lesaffre pôsobí vo viac než 50 krajinách sveta a neustále investuje do inovatívnych technológií, aby svojím zákazníkom mohla ponúkať nové riešenia pre plnenie ich potrieb a požiadaviek.

 

„Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou života skupiny Lesaffre a budú tiež dôležitým nástrojom pri plnení výziev, ktoré nám prinesie budúcnosť. Chceme našim zákazníkom pomôcť a v úzkej spolupráci s nimi pracovať na vývoji pekárskych priemyselných riešení, ktoré budú vyhovovať súčasným i budúcim potrebám koncových spotrebiteľov. Otvorenie tohto pekárskeho centra v srdci regiónu strednej a východnej Európy má pre skupinu Lesaffre zásadný význam pri určovaní pekárskych i iných potravinárskych trendov,“ prehlásil Antoine Baule, výkonný riaditeľ skupiny Lesaffre.

 

Založenie pekárskeho centra Baking Center™ pre priemyselné pekárne vo Viedni je plne v súlade so strategickými prioritami skupiny Lesaffre v oblasti inovácií a zákazníckych služieb. V Slovenskej republike pôsobí Lesaffre od roku 1999 a venuje sa distribúcii pekárskeho droždia a ďalších pekárskych surovín pre priemyselné a remeselné pekárne, zároveň poskytuje technologický servis a poradenstvo.

 

O Lesaffre

 

Skupina Lesaffre je kľúčový svetový hráč v oblasti droždia a fermentácie. Vyvíja, vyrába a distribuuje inovatívne riešenia pre pekárenský a potravinársky priemysel, pre odvetvie starostlivosti o zdravie ľudí a zvierat a pre biotechnologický priemysel. Táto rodinná firma vznikla na severe Francúzska v roku 1853 a postupne sa rozrástla na nadnárodnú a multikultúrnu spoločnosť, ktorej mottom je “Spoločne pracujeme pre lepšiu výživu a ochranu planéty”. Zamestnáva 10 500 ľudí vo svojich 80 pobočkách situovaných vo viac ako 50 krajinách sveta. Ročný obrat spoločnosti Lesaffre dosahuje 2 miliardy eur.

 

Viac informácií na www.lesaffre.com

Pripojte sa k nám na LinkedIn alebo Twitter

 

Press kontakt : Jana Sabová / LESAFFRE Slovensko, a. s.

+421 903  256 414 – j.sabova@lesaffre.com