Je droždia dostatok?

27 mar Je droždia dostatok?

Hneď na úvod by sme chceli upraviť informáciu ohľadom nedostatku droždia, ktorá sa šíri médiami. Droždia je v zásade momentálne dostatok z pohľadu výrobných závodov. Lesaffre, ako celosvetovo najväčší výrobca droždia, vyrába v súčasnosti viac droždia, ako je náš dlhodobý priemer. Rovnako napriek rôznym obmedzeniam v doprave zavážame droždie v rámci slovenského trhu bez prerušenia.

Poďme sa pozrieť na droždie podrobnejšie, aby sme lepšie rozumeli tomu, čo sa deje. Situácia sa líši podľa toho, či sa bavíme o droždí pre pekárne alebo pre domácnosti. Taktiež musíme rozdeliť pohľad na droždie sušené a čerstvé.

Droždie je pre pekárne popri múke, vode či soli, azda najdôležitejšia surovina, pretože práve droždie dáva „život cestu“. Bez droždia by pri dnešných technologických podmienkach nevedeli naše pekárne zásobovať Slovensko chlebom či pečivom v požadovanej miere.

Slovensko zásobujeme každý týždeň čerstvým pekárskym droždím z troch našich výrobných závodov, vo zvýšenej miere a zároveň držíme skladom niekoľkodňové rezervy. Vzhľadom na krátku dobu trvanlivosti (cca 30 dní od výroby) a pomerne náročný logistický reťazec nie je možné vytvárať zásoby rádovo v týždňoch. Podľa našich informácií nebol významnejší výpadok v dodávkach droždia do slovenských pekárni za posledné 2-3 týždne, ktoré sa vyznačovali zvýšeným záujmom spotrebiteľov o pekárske výrobky. Môžeme potvrdiť, že v mnohých prípadoch sme mali až 3-násobný dopyt po droždí z pekárni, ktorý súvisel so zvýšeným dopytom po pekárskych výrobkoch, no v nemalej miere k tomu prispelo vytváranie internej rezervy v pekárňach. Vďaka pravidelným dodávkam sme však boli schopní tento dopyt pokryť, dokonca sme v mnohých prípadoch pomáhali vykrývať nedodávky niektorých konkurentov, ktorí z pochopiteľných dôvodov nemohli mať skladom 3-násobné množstvá oproti bežnému dopytu. Vedeli ste, že výroba droždia od počiatočnej fázy po expedíciu trvá približne 7 dní?

Z extrému do extrému. Aktuálne však evidujeme útlm pekárskej výroby. Nikto nevie odhadnúť, aký veľký bude, a ako dlho bude trvať. Súvisí to s neštandardnou situáciou, v ktorej sa nachádzame, a tým pádom aj s neštandardným správaním spotrebiteľov (nepravidelné a hlavne nárazové nákupy). Toto je už úlohou celého výrobno/predajného reťazca, aby sme spoločne zvládli striedanie neštandardných výkyvov a vyhli sa tak nedodávkam tovaru, resp. masívnej likvidácii skladových zásob tovaru či surovín na strane dodávateľov. Tu by významne pomohol návrat k bežnému spotrebiteľskému chovaniu.

Pri malospotrebiteľskom droždí (dobre známe 42g kocky, nachádzajúce sa v chladených pultoch obchodov) je situácia odlišná. Tu evidujeme približne 5-násobný dopyt oproti dlhodobému priemeru. Aj tu platí, že naše výrobné závody vyrábajú bez obmedzenia, a čo je podstatné, vo zvýšenej miere. Aktuálne vozíme na Slovensko o 60% droždia viac ako bežne, no napriek tomu to nestačí na pokrytie dopytu. Prečo je tomu tak?

V prvom rade domácnosti, ktoré štandardne piekli doma s droždím, sa pochopiteľne v čase neistoty zásobujú (keď už nebude čo, tak si doma aspoň napečieme). Tu sa potvrdzuje, že takýto odberatelia si miesto bežných dvoch kociek droždia zoberú naraz radšej desať kociek, no sú aj časté prípady, kedy si zoberú celý kartón, nakoľko droždie nie je položka, ktorá by bola pre rodinný rozpočet významná. Toto droždie vo väčšine prípadov nemôžu spotrebovať a po uplynutí krátkej doby spotreby ho zlikvidujú, alebo si ho dajú do mrazničky, čo pre živý organizmus, ktorým droždie je, nie je vhodné. Druhým fenoménom sú domácnosti, ktoré znovuobjavili alebo objavujú čaro pečenia s droždím a vypĺňajú si tak dostatok voľného času, čo je pochopiteľné, a čo im nemožno vyčítať. V tejto dobe je viac ako potrebné zamestnať doma aj ruky a hlavne myseľ nielen dospelých, ale najmä detí. A ešte sa tu objavila tretia skupina spotrebiteľov, ktorí si kúpia droždie „pre istotu“, no bez záujmu o pečenie. Výsledkom týchto faktorov je dočasný výpadok droždia na pultoch napriek tomu, že každý týždeň príde na Slovensko niekoľko kamiónov s malospotrebiteľským droždím. V spolupráci s našimi partnermi sa snažíme dočasne zásobiť malospotrebiteľský trh aj veľkými formátmi, ktoré bežne vozíme do pekárni, no vyžaduje si to aj záujem reťazcov prispôsobiť sa dočasne zvýšenému záujmu spotrebiteľov o droždie. Taktiež niektoré pekárne sa rozhodli popri chlebe predávať aj droždie (krájané), ktoré používajú vo svojej výrobe. Nie je to však pravidlo a prosím nezazlievajte pekárom, ak by vám nechceli predať droždie, nakoľko ho potrebujú vo svojej výrobe. Tento stav určite nebude trvať dlhodobo a veríme, že počas nasledovných týždňov sa situácia vráti do normálu a droždie sa dostane všetkým, no najmä tým, ktorí ho naozaj spotrebujú.

Treťou už spomenutou kategóriou droždia je droždie sušené, ktoré je azda najviac skúšané odberateľmi vďaka jeho dlhej záruke. Ako pekárne tak aj malospotrebitelia si chcú vytvoriť rezervu droždia. V strednej Európe je tradícia pečenia prevažne s čerstvým droždím (môžeme zjednodušene povedať, že 90% droždia spotrebujeme v čerstvej a 10% v sušenej forme), a preto sú droždiarne a ich kapacity prispôsobené najmä na výrobu čerstvého droždia. Aktuálne evidujeme zvýšený dopyt po sušenom droždí nielen zo strany dlhodobých odberateľov, ale aj zo strany tých, ktorí doteraz používali iba droždie čerstvé. Z tohto dôvodu plynie nedostatok sušeného droždia na trhu. Samozrejme aj sušené droždie nepretržite vyrábame a dopĺňame chýbajúce množstvo na trhu.

Na záver vás chceme ubezpečiť, že ako vo výrobných závodoch, tak v logistickom reťazci sme prijali množstvo preventívnych opatrení a krízových plánov, aby sme zachovali zásobovanie Slovenska droždím. Sme v neustálom kontakte s príslušnými orgánmi a v prípade potreby budeme koordinovať nevyhnutné kroky.