Pekári a cukrári

Skupina Lesaffre neustále prispôsobuje svoje výrobky novým očakávaniam svojich zákazníkov.

vivo

Pekárske droždie

112a

Pekárske zmesi

113a

Zlepšujúce prípravky

114a

Sladký program

Margaríny a tuky

116a

Aditíva

117a

Kvasy

117a

Ostatné