Pekári a cukrári

Skupina Lesaffre neustále prispôsobuje svoje výrobky novým očakávaniam svojich zákazníkov.

vivo

Pekárske droždie

112a

Pekárske zmesi

113a

Zlepšujúce prípravky

114a

Sladký program

116a

Aditíva

1512A01

Kvasy

117a

Ostatné