Pekári a cukrári

Skupina Lesaffre neustále prispôsobuje svoje výrobky novým očakávaniam svojich zákazníkov.

vivo

Pekárske droždie

112a

Pekárske zmesi

113a

Zlepšujúce prípravky

116a

Doplnkový sortiment

1512A01

Kvasy